Photo

Georgia Bulldogs Basic Party Kit for 40 Guests

SKU: 760974
Price:$69.99
The Georgia Bulldogs Basic Party Kit for 40 Guests includes:
48Georgia Bulldogs Dessert Plates
40Georgia Bulldogs Lunch Plates
48Georgia Bulldogs Beverage Napkins
40Georgia Bulldogs Lunch Napkins
40Georgia Bulldogs Plastic Cups
40Red Premium Plastic Forks
40Red Premium Plastic Knives
40Red Premium Plastic Spoons
2Red Plastic Table Cover